Politica de securitate a informațiilor

POLITICA DE SECURITATE A INFORMAȚIILOR

Indicom Document Care operează în domeniul managementului documentelor informatice și în special în domeniul „conservării conforme” și al facturării electronice. Având în vedere natura activităților sale, IDC consideră securitatea informațiilor un factor indispensabil și indispensabil pentru politica sa corporativă.

O atenție deosebită este acordată aspectelor legate de siguranță pe tot parcursul ciclului de viață al serviciilor furnizate, începând de la negocierile cu clientul și personalizarea serviciilor.

Nivelurile de securitate pe care IDC le garantează sunt astfel încât să respecte clauzele contractuale și legislația în vigoare, precum și să garanteze coerența și echilibrul între: riscul de afaceri, sustenabilitatea economică, rezultatele analizelor și evaluărilor riscurilor, politici și strategii corporative, politici și strategiile furnizorilor și clienților, nevoia de a ne adapta în mod constant la contextul în care ne desfășurăm activitatea și de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența proceselor și controalelor noastre de securitate.

Conștientă de faptul că serviciile sale implică încrederea datelor și informațiilor critice ale clienților săi, IDC operează conform reglementărilor de securitate recunoscute la nivel internațional.

Din acest motiv, se adoptă măsurile necesare pentru a garanta cel mai bine integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea atât a activelor informaționale încredințate de clienții săi, cât și a informațiilor interne.

Toate procedurile și sistemele utilizate servesc pentru a asigura îndeplinirea cerințelor de bază de siguranță enumerate aici:

• CONFIDENTIALITATE: proprietatea informatiilor sa nu fie disponibila persoanelor, entitatilor si proceselor neautorizate;

• INTEGRITATE: proprietatea informațiilor care trebuie protejată în ceea ce privește acuratețea și completitudinea;

• DISPONIBILITATE: proprietatea de a fi accesibil și utilizabil, în termenele preconizate, la cererea unei entități autorizate.

În plus, alte cerințe pe care IDC intenționează să le îndeplinească sunt enumerate aici:

• protejați-vă informațiile proprii și ale clienților dumneavoastră;

• să-și păstreze clienții și personalul;

• să răspundă pe deplin la indicațiile legislației actuale și obligatorii;

• cresterea, in randul personalului sau, a nivelului de sensibilitate si competenta in ceea ce priveste securitatea informatiilor si necesitatea respectarii principiilor etice si comportamentelor prescrise;

• îmbunătățirea performanței proceselor sale de afaceri prin monitorizarea acestora.

Responsabilitatea finală pentru securitatea informațiilor revine Conducerii care a delegat managerii diviziilor interne să implementeze ceea ce este necesar.

Leggi la politica sul trattamento dei dati personali

Resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra Newsletter per ricevere i nostri ultimi aggiornamenti dedicati alla digitalizzazione aziendale e al business process outsourcing 

Leggi la politica sul trattamento dei dati personali

Check the policy on the processing of personal data